Kallelse till föreningen vårmöte 16 maj

09.05.2019 kl. 13:45
Det är dags för föreningens vårmöte. Välkomna med!

Kallelse till vårmötet

Tid: Torsdagen 16 maj kl. 18.00

Plats: Tian på Tavastvägen 10, Helsingfors

Ärenden: stadgeenliga ärenden §11.1-4

Information om nuläget för testamentsdonationen erhållen i februari 2019.

Styrelsen föreslår att vårmötet grundar en ny fond. Från överskottet 2018 överförs medel till en fri fond inom eget kapital.

Reviderad budget 2019

Stadgeändring i §§ 3 och 13

Styrelsen

Södernresan- tilläggsplatser!

Efterfrågan och intresset för höstens resa till Teneriffa har varit stor hos föreningens medlemmar. För att möta efterfrågan har styrelsen beslutat för att köpa tio tilläggsplatser. Läs mera »

Snart ska vi paddla!

Första utflykterna är redan i början av juni Läs mera »