Karaoke - vårsånger

02 Maj 2019, 18:00 - 20:00
Blåsippor ute i backarna stå. 

Plats
Öppet hus på Tian
Tavastvägen 10