Föreningens vårmöte - inget Öppet Hus

16 Maj 2019, 18:00 - 20:00

Föreningens medlemmar kallas till Vårmöte torsdagen 16 maj 2019 klockan 18 på Tian, Tavastvägen 10.

Förutom stadgeenliga ärenden framlägger styrelsen för godkännande en ny reviderad budget för år 2019.  Information ges även om nuläget för den testamentdonation som föreningen erhöll i februari detta år. 

Därtill föreslås att föreningsmötet beslutar om bildandet av en fri fond. Styrelsen förslår att fonden kallas Alice och Kerstin Ekmans fond. 

Danslekar med Malena har flyttas till ett senare tillfälle.


Plats
Tian
Tavastvägen 10