Anhörigträff

25 Mars 2019, 18:00 - 20:00

Anhörigträff under ledning av Susanne Tuure.

Detta är den tredje anhörigträffen, men man kan ännu bra komma med!


Plats
Tian
Tavastvägen 10