DUV i Finland

DUV står för de utvecklingsstördas väl.

Till DUV i Finland hör det stora Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, elva DUV-föreningar och de utvecklingsstördas egen förening Steg för Steg.

Här är de elva föreningarna listade och länkar till dem som har webbsajter.

DUV i Östra Nyland
DUV i Mellersta Nyland (det är vi det)
DUV i Västra Nyland
DUV i Västra Åboland
DUV i Kimito
DUV på Åland
DUV i Jakobstad
DUV i Karleby
DUV i Nykarleby
DUV i Sydösterbotten
DUV i Vasa