DUV i Finland

DUV står för De Utvecklingsstördas Väl.

DUV i Mellersta Nyland hör Förbundet De Utvecklingsstördas Väl. Till förbundet hör elva DUV-föreningar samt Steg för Steg.

Här ser du alla föreningar:

DUV i Östra Nyland
DUV i Mellersta Nyland (det är vi det)
DUV i Västra Nyland
DUV i Västra Åboland
DUV i Kimito
DUV på Åland
DUV i Jakobstad
DUV i Karleby
DUV i Nykarleby
DUV i Sydösterbotten
DUV i Vasa