För DUV Vingen ansvarar föreningen De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.

Här hittar du oss:

Föreningens kansli

Tavastvägen 10, 00530 Helsingfors  (se karta)

 

Verksamhetssamordnare Lena Wenman
Tfn 050 4328703, (helst textmeddelande)
E-post: duv@vingen.fi

Kontonummer:
Aktia, IBAN: FI5440551820012619

Facebook:
DUV i Mellersta Nyland

Tian

Vårt vardagsrum i Helsingfors centrum

Tavastvägen 10, 00530 Helsingfors, se huset och karta
Ansvarig ledare: Toni Nieminen
Tfn  0400 502 349
E-post: duv@vingen.fi

Porten

Vår klubblokal i Esbo centrum

Esboporten 3, 02770 Esbo, se huset och karta (350 m från tågstationen i Esbo centrum)
Ansvarig ledare: Malena Ahlroos
Tfn  044-533 9394
E-post: duv@vingen.fi

Styrelsen 2018

Ordförande
Inger Karlsson
pian.karlsson@hotmail.com
0400 180288

 

DUV i Mellersta Nylands styrelse:

Monica Björkell-Ruhl

Gunnel Grönlund

Virpi Schauman

Christian Starck

Eva Sneitz-Karlsson

Patrik Wallenius