TIAN - allaktivitetscentret

Senaste INFOBLADET:

Klicka HÄR så öppnas tidningen i nytt fönster (nr 2-2018)

(PS: Gamla nummer av Infobladet kan du läsa på "Vad vi gör"-sidan, under "Vingen Info".

Du kan gå direkt dit via denna länk (klicka HÄR)


DuvTeatern 

DuvTeatern är en egen självständig förening. De har dramaklubbar och ordnar teaterföreställningar. De berättar mer på sin egen sida.

Klicka:  HÄR


 

Enkät - om dina rättigheter / FN-konventionen

23.08.2017 kl. 13:02
För närvarande bereds statsförvaltningens första åtgärdsprogram för genomförande av
FN-konventionen. Svara på enkäten senast 15.9.2017!

(Denna text är tagen från FDUV och Social-och Hälsoministeriets utskick. Länk till enkät finns längre ned i texten.)

"Enkäten går till Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden. Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet."

------------------------------------------------------------------------------

ENKÄT OM HUR VÄL RÄTTIGHETERNA TILLGODOSES I VARDAGEN FÖR PERSONER
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vi hoppas att du kan ge en liten del av din tid för att besvara den
bifogade webropol-enkäten.

Med hjälp av enkäten utreds hur väl rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning tillgodoses.

Respondenterna kan vara personer med funktionsnedsättning, dessa
personers anhöriga och närstående samt aktörer vid organisationer
och de kommunala råden för personer med funktionsnedsättning. Denna
enkät får gärna spridas vidare.

Vi ber att respondenterna gör ur sitt personliga perspektiv en
nulägesutvärdering av hur väl rättigheterna tillgodoses i
vardagsmiljön och det egna livet. Vi ber dessutom respondenterna att
göra en lista på punkter som de anser kräver mest
utvecklingsinsatser.

Vänligen besvara enkäten senast den 15 september 2017.

_Bakgrund_

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
trädde i kraft i Finland 10 juni 2016. För närvarande bereds
statsförvaltningens första åtgärdsprogram för genomförande av
konventionen.

Som underlag för åtgärdsprogrammet kartlägger delegationen för
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) hur väl
rättigheterna tillgodoses i dagsläget samt vilka utmaningar detfinns
för genomförandet. Denna enkät ger bakgrundsdata förarbetet med
åtgärdsprogrammet.

Genom att besvara enkäten kan du påverka vilka frågor som betonas i
åtgärdsprogrammet.

LÄNK TILL SVENSKSPRÅKIG ENKÄT:

https://www.webropolsurveys.com/S/425CA468C4EFD536.par

Vi tackar redan på förhand alla respondenter!

*

Lisätietoja / Ytterligare information:

Tea Hoffrén

Suunnittelija / Planerare

Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

PL 33 / PB 33

00023 Valtioneuvosto / 00023 Statsrådet

02951 63220

tea.hoffren@stm.fi