Föreningen har många olika aktiviteter för medlemmar och deras anhöriga. Från kalenden kan du se vad som är på gång. Pröva också de olika flikarna! På sidan om de olika klubbarna kan du läsa mera. De flesta klubbarna träffas på Tian. 

Vad vi gör

 

 

 

Vi ordnar mångsidig verksamhet höst, vinter, vår och sommar.

 

Klubbar

Klubbarna börjar första veckan i september och efter trettonhelgen i januari.

I våra klubbar kan man få prova på olika saker:


I allsången och bandklubben får man sjunga och spela tillsammans.
I slöjdklubben och konstklubben får man skapa nya saker. 
I dans- bowling- och paddlingsklubben får man röra på sig. 
I läslustan får man lyssna på olika berättelser.
I seniorcaféet och på öppet hus kan man träffa nya och gamla vänner!


Resor och utflykter

DUV Vingen brukar ordna en "södernresa" för sina medlemmar och deras närstående.
Vi har bland annat åkt till Sverige, Tunisien, Portugal, Bulgarien och Kreta. Vi ordnar också utflykter av olika slag.

 

En massa annat ...

Kom med på våra anhörigträffar, seminarier och kurser!