Föreningen har många olika aktiviteter för medlemmar och deras anhöriga. Vi har en kalender där du kan se när olika saker händer. I sidan med olika "klubbar" kan du se mer om de olika klubbarna och vad man gör där. De flesta hålls i allaktivitetscentret "Tian". 

Vad vi gör

Klubbarnas aktivitetsperioder är Januari-Maj och September-December. På sommaren är Paddlingsklubben aktiv.

 

 

DUV Vingen ordnar mångsidig verksamhet för sina medlemmar.
Vi ordnar program på sommaren, hösten, vintern och våren.
Programmet är bland annat olika klubbar, resor och besök till olika intressanta ställen.

Klubbarna börjar första veckan i september och efter trettonhelgen i januari.

Vad gör man i klubbarna?

I våra klubbar kan man få prova på olika saker.
I allsången och bandklubben
får man sjunga och spela tillsammans.
I slöjdklubben och konstklubben
får man skapa nya saker.
I dansklubben och bowlingen får man röra på sig.
I läslustan får man lyssna på olika berättelser.
I seniorcaféet och på öppet hus
kan man träffa andra lika sinnade!


Utflykter

DUV Vingen ordnar olika utflykter.
Vi informerar våra medlemmar om kommande utflykter
i infobladet och på webben.


Resor

DUV Vingen brukar också ordna en södernresa för sina medlemmar och deras närstående.
Vi har bland annat åkt till Sverige, Tunisien, Portugal, Bulgarien och Kreta.