Bli medlem

Vill du bli medlem?
Fyll i dina uppgifter, även födelseår! Skriv in dem i blanketten och tryck sedan på "Skicka".
Anmälan sänds då automatiskt till kansliet.
Du kan också kontakta kansliet för mer information.

Vi tar emot nya medlemmar året runt!
Välkommen med!

 

Medlemsavgift: NYTT FÖR ÅR 2018!

För dig under 16 år: ingen medlemsavgift

För dig mellan 16-26 år: 15 € per år

För dig som är äldre än 26 år: 30 € per år. 

Ovanstående medlemsavgift är enligt höstmötets beslut år 2017.
 

Alla medlemmar i föreningen har vissa förmåner.
Förmånerna gäller inte automatiskt medlemmarnas familjer eller vänner.

Medlemmarna:

  • kan delta i klubbverksamheten
  • betalar mindre för föreningens resor/utflykter/exkursioner
  • får hem vårt infoblad och FDUV:s tidning Gula Pressen
  • kan ansöka om stipendium som föreningen utdelar
  • stöder föreningens verksamhet
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver: