Välkommen till DUV Vingen

Ansvarig för DUV Vingen är föreningen De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, deras anhöriga och vänner.

Förening har funnits sedan 1971 och har medlemmar från Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Vanda och Vichtis. Utöver personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga och vänner har föreningen också medlemmar som jobbar eller studerar inom den sociala sektorn. Det är en växande skara som intresserat sig för allt vad föreningen kan erbjuda.

Föreningens register nummer: 149.376

FO-nummer: 0696634-0


Verksamheten

Så här står det i vår verksamhetsplan:

Föreningens övergripande mål är att höja utvecklingsstörda personers livskvalitet.

Föreningens verksamhetsområde är det svenskspråkiga mellersta Nyland, men föreningen känner ansvar för alla utvecklingsstörda.

För att uppnå vårt mål arbetar föreningen med att

  • bevaka utvecklingsstördas rättigheter, såsom rätten till utbildning, arbete och ett eget hem
  • erbjuda meningsfull och stimulerande fritidssysselsättning
  • hjälpa och stöda anhöriga
  • öka utvecklingsstörda personers möjligheter att leva ett självständigt och mångsidigt liv
  • påverka berörda myndigheter och serviceproducenter på olika plan

Föreningen vill fungera som en samlande kraft som ger utvecklingsstörda och anhöriga möjlighet att tillsammans utbyta erfarenheter och behandla aktuella frågor. Föreningen vill hjälpa till att formulera gemensamma frågor och ge frågorna offentlighet.


Läs mera:

Verksamhetsplanen 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Våra stadgar (PDF)