Välkommen till DUV i Mellersta Nyland 

Ansvarig för DUV Vingen är föreningen De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, deras anhöriga och vänner.

Förening har funnits sedan år 1971 och har nu medlemmar från Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Vanda och Vichtis. Utöver personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga och vänner har föreningen medlemmar som jobbar eller studerar inom den sociala sektorn. Det är en växande skara som intresserat sig för allt vad föreningen kan erbjuda!

Föreningens registernummer: 149.376

FO-nummer: 0696634-0


Våra mål

Föreningens mål är att höja utvecklingsstörda personers livskvalitet.

För att uppnå vårt mål arbetar vi med att

  • bevaka utvecklingsstördas rättigheter, såsom rätten till utbildning, arbete och ett eget hem
  • erbjuda meningsfull och stimulerande fritidssysselsättning
  • hjälpa och stöda anhöriga
  • öka våra medlemmars möjligheter att leva ett självständigt och mångsidigt liv
  • påverka myndigheter och serviceproducenter på olika plan

Föreningen vill fungera som en samlande kraft som ger oss möjlighet att tillsammans utbyta erfarenheter och prata om aktuella frågor. 


Läs mera:

Verksamhetsplanen 2019

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Våra stadgar (ny från 2016-PDF)