Bli medlem

Vill du bli medlem?
Fyll i dina uppgifter, även födelseår!
Skriv in dem i blanketten och tryck sedan på "Skicka".
Anmälan sänds då till kansliet.
Du kan kontakta kansliet för mer information.

Vi tar emot nya medlemmar året runt, välkommen med!

Medlemsavgift år 2019
För dig under 16 år: ingen medlemsavgift
För dig 16-26 år: 15 €
För dig som är äldre än 26 år: 30 € 

Som medlem kan du:

  • delta i klubbverksamheten
  • delta i föreningens resor, utflykter och teaterbesök till reducerat pris
  • delta och rösta på föreningsmöten
     

Du får även vårt Medlemsblad, FDUV:s tidning Gemenskap och påverkan och de finlandssvenska funktionshinderorganisationernas tidning SOS Aktuellt.


Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i formuläret samtycker du till att uppgifterna du skickat in registreras  av DUV i Mellersta Nyland. Dessutom överlåts uppgifterna till FDUV och till tidningarna Gemenskap & påverkans och SOS Aktuellts tryckerier.

Föreningslagen kräver att en förening upprätthåller ett medlemsregister. Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information som kan kopplas till medlemskapet, till exempel medlemsblad. Uppgifterna behövs också för fakturering av medlemsavgifter.

Vi är noga med att uppgifterna behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt. De lagras så länge du är medlem och raderas då du säger upp ditt medlemskap.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter DUV i Mellersta Nyland och FDUV har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. 

Meddela jan.sten@duv.fi om eventuella förändringar.    

 

Jag vill bli medlem i DUV i Mellersta Nyland rf

Spamfilter
Skriv siffran 10 med bokstäver: