Vad vi gör

Föreningen har många olika aktiviteter. Vi hoppas vi kan erbjuda någonting som du kan ha nytta och nöje av!

Klubbar

I våra klubbar kan man få prova på en mängd olika saker. Här kan du läsa mer om våra klubbar.

Resor och utflykter

DUV i Mellersta Nyland brukar ordna en "södernresa" för medlemmar och närstående. Vi har bland annat åkt till Sverige, Tunisien, Portugal, Bulgarien, Spanien och Kreta. Vi ordnar också utflykter av olika slag.

En massa annat ...

Kom med på våra anhörigträffar, seminarier och kurser! Vi försöker även bevaka vår målgrupps intressen. Detta gäller såväl fritid, boende, sysselsättning som färdtjänster. Intressebevakningen sker i samarbete med samkommuner, kommuner och FDUV. En effektiv intressebevakning förutsätter förstås aktiva medlemmar!

Läs mer om vad vi gör i vårt medlemsblad Vingen info och i kalendern.


DuvTeatern 

DuvTeatern är numera en egen självständig förening. De har dramaklubbar och ordnar teaterföreställningar. De berättar mer på sin egen webbplats. Läs mer om DuvTeatern här.