Vem vi är

Vår förening har verkat sedan år 1971 och har nu omkring 300 medlemmar, de flesta från Mellersta Nyland.
Det är en växande skara som intresserat sig för allt vad vi kan erbjuda!

Här hittar du uppgifter om styrelsen år 2019.

Föreningens registernummer: 149.376
FO-nummer: 0696634-0

Våra mål

Föreningens mål är att höja utvecklingsstörda personers livskvalitet.

För att uppnå vårt mål arbetar vi med att:

  • erbjuda meningsfull och stimulerande fritidssysselsättning
  • hjälpa och stöda anhöriga
  • öka vår målgrupps möjligheter att leva ett självständigt och mångsidigt liv
  • bevaka våra medlemmars rättigheter till utbildning, arbete och ett eget liv. 
  • påverka myndigheter och serviceproducenter på olika plan


Vi är en samlande kraft som ger oss möjlighet att tillsammans utbyta erfarenheter och prata om aktuella frågor.
Läs här mer om vad vi gör.

Förutom FDUV är föreningen medlem av

Tack till er som gör det möjligt

Nästan allt som DUV i Mellersta Nyland gör är beroende av medel vi fått från annat håll. Vi tackar STEA (f.d. RAY), fonder, stiftelser, organisationer och privatpersoner som har understött vår verksamhet.


 

Våra stadgar och andra viktiga dokument (.pdf)